Thương vụ Merge với Romeo Technology

Ngày 28 thì RMG mới Vote để hoàn tất thương vụ Merge với Romeo Technology, hôm qua nhiều người đã Take Profit nên giá rớt, hôm nay lại có người khác mua vào đẩy giá tăng lên.
Ngày 14 tháng 12 tới Đại cử tri chính thức Vote Tổng Thống, khi đó ông Biden mới chính thức trở thành TT … với hiệu ứng đó thì mảng EV vẫn sẽ tiếp tục Hot.
Đồng thời, nhiều ngành nghề khác điều phải vật lộn đầy khó khăn do dịch bệnh tăng lên mạnh, khi dòng tiền các ngành khác bị rút ra thì nó lại đổ tiếp vào mảng EV đang rất hot, làm giá các Stock xe điện tiếp tục bị đẩy lên.
Nếu Bạn hỏi lúc này có nên Take Profit RMG hay không? thì câu trả lời là không nên, nhưng nếu Bạn đã thấy đủ và bán ra thì cũng nên mua lại Ticker khác trong mảng EV với những Ticker chưa bay… như QELLU, FIII
MP sau khi đạt tới 29.9 thì đã bị Take Profit rớt xuống $26, nhưng người này bán thì sẽ có người khác mua… MP vẫn sẽ là Ticker rất tốt cho Long Term.
SBE, BEEM vẫn tiếp tục khẳng định sức mạnh của mình trong mảng Charge Station…
Bữa tiệc đang còn, hãy cùng chia miếng bánh còn đang ở trên bàn…!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *