Target của QELLU là bao nhiêu?

Xin nhấn mạnh lại một lần nữa, Proterra chỉ xếp sau Tesla về mảng xe điện… Nếu Bạn đã bỏ lỡ Tesla từ nhiều năm trước thì lần này đừng có dại mà bán QELLU!!!
Nếu dùng Robinhood thì Ticker là QELL!!!
Bạn không thể tìm ra Ticker nào có thể mang lại tỉ suất lợi nhuận cao hơn QELLU đâu… ôm nó càng nhiều càng tốt, càng lâu càng tốt!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *