RMG bay mạnh

RMG bay hôm nay và bay mạnh after hour. GIK cũng đã bay, còn FIII…
Các thể loại bay này chưa là gì so với QELL cả, Proterra mới là khủng nhất trong các thể loại xe điện, và như cách mà Bình tìm ra SBE với ChargePoint, thì Bình nhìn ra QELL sẽ có Proterra!!!
Hãy đi đúng đường này, đừng chạy lui tới quá nhiều, đừng chơi day trade sẽ bị tâm lý cuống mình vào xanh xanh đỏ đỏ… hãy kiên trì với các lựa chọn, chọn giá thấp chưa bay và chờ đợi nó….!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *