News ra TPGY đang merge với EVBox

News ra TPGY đang merge với EVBox một công ty về mảng Charge Station ở châu âu, ngay sau đó giá của TPGY đã tăng gấp đôi.
Câu hỏi là có nên vào TPGY hay không?
Theo mình thì có thể canh pull back rồi vào, hoặc có thể mua thêm SBE.
EVBox là Partner với ChargePoint của SBE, chứ không phải là đối thủ. Ngoài ra FLO cũng là Partner của ChargePoint… vấn đề là giờ phải làm sao để tìm ra được công ty sẽ Merge với FLO để canh mua trước khi nó bay gấp đôi??? Ai biết công ty nào sẽ Merge với FLO thì nhắn cho mình biết với :d.
Một điều cần hiểu ở đây nữa là cùng với EVBox và FLO thì ChảgePoint của SBE sẽ độc chiếm thị trường mà không một đối thủ nào có thể theo kịp. Đây là một kế hoạch đã được vạch ra từ rất nhiều năm trước… Nếu đã có SBE thì hãy giữ, đừng bao giờ bán, nếu vẫn muốn mua thêm thì hãy mua mà đừng sợ…
Bây giờ phải theo dõi FLO để không bị tuột mất cơ hội ngon ăn như EVBox!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *