Kiện tụng căng thẳng ảnh hưởng nhiều tới Stock

Tình hình kiện tụng căng thẳng có thể ảnh hưởng nhiều tới Stock. Nếu ông Trump có thể lật ngược được số phận thì EV Sector có thể rớt mạnh… Hãy giữ 30% Cash để đề phòng mọi rủi ro…!!!
Đó là lý do quan trọng mà Bạn chỉ nên mua các Ticker “Chưa Bay” và QELL là một trong những ticker đó… thế đó sẽ an toàn hơn mà vẫn có cơ hội thắng rất lớn nếu nó Merge với Proterra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *