Đừng nhìn trong ngắn hạn

Mua đi bán lại sẽ kích thích lòng tham, cứ muốn mỗi ngày ăn 5-10%, và chuyện đó không bao giờ có.
Và dù may mắn có được điều đó trong vài ngày, thì cái cảm giác ấy sẽ theo chân bạn… Và Bạn sẽ cứ muốn đi tìm lại cảm xúc thắng lớn ấy chỉ trong 1 ngày… Dần dần nó sẽ cuống Bạn vào lòng tham không thể thoát ra được.
Đừng nhìn trong ngắn hạn, đừng thấy những Ticker bay mạnh ngoài kia mà nổi lòng tham…
Xác định một số Ticker nào đó và ôm nó nhiều năm… với MP thì việc nó trở thành 100-200-300 trong vài năm tới là điều dễ xảy ra, câu chuyện tương tự với SBE… và Proterra cũng có thể làm được điều tương tự (Bình dự đoán QELL, QELLU sẽ Merge với Proterra)… Đó là 3 cái tên có thể tạo ra tỉ suất lợi nhuận rất lớn, và rất an toàn.
Bất cứ SPAC nào ra news Merge với Proterra thì giá có thể tăng 50-70% chỉ trong một ngày… và đó chỉ là mới bắt đầu… sự kiên nhẫn của Bạn sẽ được đền đáp, còn rủi ro lớn đó không phải là QELLU sẽ chạy quanh $11… rủi ro thì thua ít, mà nhận định đúng thì thắng rất lớn.
Đừng chạy lung tung qua lại, vì dù rất may mắn thì Bạn vẫn không thể tìm được một tỉ suất lợi nhuận cao hơn mức đó đâu
(MP là Ticker FVAC trước đây)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *