Công nghệ tự lái sử dụng cảm biến Lidar

Công nghệ tự lái sử dụng cảm biến Lidar đang hướng tới có thể triển khai trên rất nhiều hãng xe. Ticker trước đó là GMHI giờ đã chuyển qua LARZ sau khi Merge xong.
Hôm nay có thể tiếp tục bay mạnh. Sau đó có thể Pull Back mạnh. Hoặc cũng có thể bay tiếp luôn nhiều ngày tới….
Chơi ngắn trong ngày rất ngon, long term thì có thể đợi pull back đã… nhưng cũng có thể là nó bay rất mạnh luôn (nên sợ phải mua giá cao hơn => Long Term thì vào 1/2 trước).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *